2024

Tilskuddet fra kommunen udgør højst 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. For aldersgruppen 0-2 år er tilskuddet pr. måned p.t max 5.983 kr. i Haderslev kommune. Der ydes også søskende rabat. 

Heldags 48 timer/uge

9.200 kr. - 5.983 kr.(tilskud) = 3.217 kr. i egenbetaling. 

Ved pasning fra andre kommuner, er egenbetalingen den samme. Ved evt. behov for deltidsplads, aftaler vi vilkår og pris. Der betales 12 gange pr. år. Der vil hver år til den 1. januar blive reguleret i prisen, alt. afhængig af, hvad tilskudet bliver for det gældende år.  

Det samlede beløb betales forud, inden den 1. i hver måned. Betaling for pasningen af dit barn, skal overholdes. Hvis der ikke er betalt  inden den 1. i hver måned, er der ikke mulighed for pasning, før der er betalt. 

Og så til det triste 

Ønsker du, at tage dit barn ud af børnepasningen, og ophæve pasningsaftalen, skal dette ske skriftligt, og med en måneds varsel, dog kan juli måned ikke opsiges.